Home

Falco Schoemaker

Kitsai van Ingjo

Jill van Huize Bardusa

VDH AFDELING ZEELAND

Afdelingsbestuur

 

Het provinciaal bestuur bestaat uit 5 leden.

Dit zijn:

 

Voorzitter: Jan Scheele Het e-mail adres is: secretariaat@vdhzeeland.nl

Secretaris: Gabriela Moens

Penningmeester: Monique Scheele

Commissaris africhting: Jan van Maren Heeft u vragen aan één van de bestuursleden dan kunt u mailen

Commissaris kynologie: Berry de Clerck naar bovenvermeld mailadres.

 

A.V. Leden: Peter Barto en 1 plaats vacant.

 

Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens op het WUSV Wereldkampioenschap IPO in Duitsland te Meppen op 5 t/m 9 oktober j.l. de volgende punten behaald: A-98, B-70, C-96, totaal 264 punten.

Evenals in Slovenië stond Falco na speuren en manwerk bij de bovenste twee en het zicht op een podium plaats, zoniet op de titel, maar in beide gevallen zorgde een slepende blessure, die Jago het springen over de 1 meter schutting belette, in beide kampioenschappen voor een gehoorzaamheid oefening die we niet van hem gewend zijn en duikelde hij daardoor in het klassement.

Desalniettemin zijn wij toch trots op de geleverde prestaties en hopen wij dat gedurende de winterperiode het probleem kan worden opgelost, zodat hij volgend jaar nogmaals mee kan doen en kan schitteren op het WUSV Wereldkampioenschap IPO in Nederland te Tilburg.

Respect voor de geleverde prestaties, want prestaties als deze zijn zeer zeldzaam.

Nogmaals Falco: proficiat!!!

 

 

 

PROVINCIALE NAJAARSVERGADERING

AFDELING ZEELAND!!!

 

Op zaterdag 5 november a.s., aanvang 14:30 uur bij kringgroep Walcheren.

 

Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen. Hiervan zullen delen gefilmd worden waarvan een selectie op de website zal worden geplaatst. Voor de goede orde, het gaat om duitse herdershonden voor op de website. Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2016.

--/////////////////////////////////////////--

 

Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens op het FCI Wereldkampioenschap IPO in Slovenië te Nova Gorica op 14 t/m 18 september de volgende punten behaald: A-96, B-82, C-94, totaal 272 punten.

 

Zeeuws succes op Bundes Sieger Hauptzuchtschau 2016

Pamela Schipper heeft met haar hond Jill van Huize Bardusa als enige Nederlandse en Nederlands gefokte hond in haar klasse deelgenomen in de Junghundklasse teven LSH op de BSHZS.

Zij heeft SG 25 gelopen onder KM. L. Wischalla.

Ook is Jill Vice-Siegerin NL 2016 Junghundklasse en zij was vorig jaar Vice-Siegerin Puppyklasse 6-9 mnd.

Proficiat Pamela!!

 

Zeeuws succes op Europese Dogshow in Brussel

Ingrid Schautteet-Faas heeft met haar teefje, Kitsai van Ingjo, op de Europese Dogshow, in Brussel, de titel, European Champion en Benelux Winster gekregen ( 1 U, CAC, CACIB, BOS) en daar zijn wij als Zeeuws lid van de VDH ook wel heel erg trots op.

Proficiat Ingrid!!

 

Nog deelname op de liefhebbersdag tijdens het NIAK in Apeldoorn.

Angela Mathijssen heeft met haar honden Brenda of Ledra Land, Aiyana Ziva From Kyars Home,

Amaya Brenda From Kyars Home en BemBem Brenda From Kyars Home in Apeldoorn mee gedaan aan de liefhebbersdag en daar een goede uitslag/beschrijving behaald.

 

16 oktober een IPO-examen bij kgp. "de Westerschelde".

Keurmeester Jos Beck.

 

Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens, in navolging van vorig jaar de 1e plaats, het afgelopen weekend op het NIAK de 4e plaats weten te behalen en daarmee ook voor het tweede achtereenvolgende jaar een plaats in de WUSV ploeg, die onze driekleur te Meppen in Duitsland gaan verdedigen op 6 t/m 9 oktober a.s..

Daarnaast neemt Falco ook deel in de ploeg voor het FCI Wereldkampioenschap IPO die onze driekleur gaan verdedigen in Slovenië te Nova Gorica op 14 t/m 18 september a.s..

Deelnemen aan twee WK's in 1 jaar !!!

Een unieke prestatie die niet vaak voorkomt!!

Wij mogen als provincie geweldig trots zijn op Falco met zijn Jago en wensen hem dan ook veel succes op beide evenementen.

 

Proficiat Oedine!!!

Oedine Visser-Hinneman heeft met haar hond Vitara de 3e plaats behaald in de startersklasse van het NIBK. Dit is het Individueel Nederlands Kampioenschap Behendigheid wat tegelijk georganiseerd werd met het NIAK en in hetzelfde stadion.

Voorwaar een mooie prestatie waar we trots op mogen zijn, mede omdat we vanuit Zeeland dus ook in de behendigheid goed mee kunnen.

 

Proficiat Claudine Eliette!!!

Claudine heeft met haar hond Lilly in Apeldoorn mee gedaan aan de liefhebbersdag en daar een goede uitslag/beschrijving behaald.

Ook deze dag werd bij hetzelfde stadion georganiseerd

 

 

Naast deze successen mogen we niet vergeten dat er nog een succes lopende is.

Jan van Maren zit nog steeds in de selectie van pakwerkers die zullen gaan fungeren op het WUSV Wereldkampioenschap wat volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd.

Wij wensen ook hem succes in het verdere traject naar de definitieve selectie volgend jaar.

 

Interland 2017 (Nederland/Belgie) toegekend aan kringgroep "WALCHEREN"!!!

 

22 oktober een IPO-examen bij kgp. "Walcheren" .

Keurmeester Robbie de Jong.

 

IPO-examen op 18 juni bij kgp. "de Westerschelde" .

"Prachtig" examen met hoge punten.

Totaal7 deelnemers.

2x VZH geslaagd.

2x IPO-1 geslaagd (247 ptn / 290 ptn).

2x IPO-3 geslaagd (270 ptn / 279 ptn).

1x IPO-3 afd. A geslaagd (81 ptn).

1x IPO-3 afd. C geslaagd (91 ptn).

 

 

Seminar africhting op 25 juni a.s. bij kringgroep "de Westerschelde" door Ronny van den Berghe (4 voudig Belgisch- en Wereldkampioen).

Goed seminar waar men weer de nodige kennis heeft kunnen op doen.

Belangrijk op dergelijke dagen is niet of als je het na doet, je ook wereldkampioen wordt, maar hoe je het implementeert in je dagelijkse training (om wereldkampioen te worden), want elke hond, maar vooral geleider is anders.

 

 

28 Mei - AV vergadering te Wijchen.

Beknopt overzicht Algemene Vergadering, welke bezocht werd door de voorzitter en penningmeester van het PB en het gekozen AV lid Peter Barto.

 

 

Opening om 10.00 uur door de voorzitter Dhr. M. Dhooge.

Er wordt 1 minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van Michel Bos.

 

Zoals bij iedereen bekend, is er bij de VDH een onderzoek voor herstructurering en de terugloop van de leden. Ze weten dat er minder belangstelling is bij de Provinciale Vergaderingen, ook dit wordt hierin meegenomen.

 

De hoofdevenementen die al zijn geweest en die nog moeten komen worden nog even aangestipt.

Slot opening.

 

Van meerdere provincies waren er nieuwe mensen in de Algemene Vergadering, deze stelden zichzelf voor.

 

Punt 2:

Middels een powerpoint presentatie werd door Sesam Academy informatie gegeven over de herstructurering.

Ze laten hierin zien welke plannen er nu liggen.

Deze presentatie wordt per e-mail toegestuurd en zal op de Najaarsvergadering van de provincie ook op de agenda staan. Zo is het mogelijk om met ideeën te komen en dan kan het Provinciaal bestuur dit doorgeven bij de Algemene Vergadering in november 2016.

 

Punt 3:

Notuelen Algemene Vergadering 28-11-2015 zijn vastgesteld.

 

Punt 4:

Werk en besluitennota is vastgesteld.

 

Punt 5:

Dit komt ter sprake bij punt 11, 12, 13 en 14.

 

Punt 6:

Alle jaarverslagen zijn vastgesteld.

 

Punt 7:

De leden van de Algemene Vergadering verlenen het Hoofdbestuur decharge voor het gevoerde beleid in het jaar 2015.

 

Punt 8:

De zittende leden van de kascontrolecommissie blijven.

 

Punt 9:

Door een aanwezige van de Commissie van Beroep zijn een aantal lopende zaken doorgesproken, wat hier de stand van zaken in is.

 

Punt 10:

Aftredend en herkiesbaar:

Secretaris: Jos de Gouw

Commissaris africhting: Toine Jonkers

 

Toine Jonkers ligt hierbij toe dat hij dit al 6 jaar doet, zo was ook de afspraak. Hij stelt zich opnieuw herkiesbaar i.v.m. de organisatie van het Wereldkampioenschap 2017 in Tilburg. Hiervoor zijn ze natuurlijk al langere tijd bezig om alles te regelen. Na het WK 2017 zal hij tussentijds aftreden. Indien er mensen zijn die zich geroepen voelen om deze taak van hem over te nemen, kunnen zij dit aangeven. Misschien is er dan nog een mogelijkheid om al een tijdje mee te lopen in de activiteiten die gedaan moeten worden, zo is er een mooie overdracht.

 

Punt 11: Stand van zaken WK 2017

Speurvelden zijn geregeld. Ook zijn ze bezig om in samenwerking met de afdeling 
Noord Brabant voor velden te zorgen waar men tegen die tijd op kan intrainen.

De website voor het WK is in de lucht: www.wusv2017.nl

 

Verdere punten die worden besproken bij dit onderwerp:

Op het Nederlands Kampioenschap wordt de kledinglijn voorgesteld.

Er is besloten dat er op het Nederlands Kampioenschap van 2016 op de afdeling C, 2 keurmeesters zullen keuren. Dit zijn dhr. T. Jonkers en dhr. R. Bastiaansen. Van deze 2 keurmeesters wordt het gemiddelde genomen en dat is het aantal punten voor dit 
onderdeel.

Tijdens het NK wordt er gefilmd. Dit filmmateriaal zal gebruikt worden om een 
promotiefilm voor het Wereldkampioenschap 2017 te maken. Als deze is gemaakt, 
krijgen wij deze ook toegestuurd. Zo kunnen wij deze ook via de Regionale omroep e.d. verspreiden.

 

Punt 12:

Mededelingen over ontwikkelingen o.a. WUSV

-

 

Punt 13:

- Momenteel zijn er 2 mensen die aan de keurmeesteropleiding mee doen.

- Het nieuwe IPO programma gaat niet meer in per 01-01-2017 maar op 01-01-2018.

- Het Nederlands Kampioenschap alle rassen is begin juli bij kringgroep Slingeland.

- Voornemen van Commissie Werkhonden is om in 2020 het WK FCI IPO in Nederland te organiseren.

- In 2018 is het WK voor de Rottweilers in Nederland.

- De website www.licg.nl geeft algemene info over dieren.

 

Punt 14: -

 

Punt 15: een aantal personen stellen nog vragen. Hier wordt op geantwoord door het HB.

 

Punt 16: Data Algemene Vergadering in 2017 zijn 27 mei en 25 november.

 

 

22 mei j.l.. IPO-examen bij kgp "Terneuzen" .

Totaal 6 deelnemers.

2 x VZH geslaagd.

1x IPO 1 gezakt.

1x IPO-2 gezakt.

1x IPO-2 geslaagd.

2x IPO-3 afd. A geslaagd.

1x IPO-3 afd. C geslaagd.

De geslaagden gefeliciteerd en de gezakten, jammer, volgende keer meer succes!!

 

 

UV-examen bij kringgroep "Terneuzen" op 15 mei.

Alle deelnemers zijn geslaagd, proficiat!!

Weersomstandigheden en parcours waren perfect!!

 

 

Demonstratie tijdens de boerderijfair door kringgroep "Walcheren" te Meliskerke op 6 mei.op boerderij "de koehoorn" .

Website: www.boerderijfair-dekoehoorn.nl.

Geweldige dag.

Drie keer een optreden gedaan van gehoorzaamheid en manwerk.

Veel bekijks en vragen.

De sport is daar goed weergegeven.

 

 

 

Provinciaal Africhtings Kampioenschap afdeling Zeeland bij kringgroep "Walcheren" op 30 april j.l..

Kampioen van Zeeland: Falco Schoemaker met Jago v. Haus Sevens A-96; B-96; C-97; totaal 289 ptn.

2e plaats: Ko Dieleman met Drago v.d. Hornhutte A-93; B-83; C-94; totaal 270 ptn.

3e plaats: Hannes Haak met Rowy v. Scalindjo A-96; B-83; C-87; totaal 266 ptn.

 

Winnaar IPO-1 Olga Boer met Leon v.d. Clattenburg A-93; B-91; C-95; totaal 279 ptn.