Behendigheid


    Ned. Kamp. speurhonden bij

             Kgp. Terneuzen!!


Op 5 en 6 december j.l heeft kringgroep "Terneuzen", onder strenge corona maatregelen en de bezielende leiding van Hannes Haak, het Nederlands Kampioenschap voor speurhonden voor alle rassen  georganiseerd.

Nadat Hannes vele maanden de polders heeft doorkruist, op zoek om voor 12 speurhonden akkers op zaterdag en grasvelden op zondag bij elkaar te krijgen, is er een fantastisch weekend georganiseerd.

De wedstrijd heeft zich uiteraard vooral in de polder afgespeeld, wat het enigzins iets makkelijker maakte om de coronaregels aan te houden.

Ook in de voorbereidingen, het intrainen etc. was het allemaal prima geregeld en werd er met lof over gesproken.

TV Zeeland was ook aanwezig, wat een mooi hulpmiddel is om onze sport weer in de media  en onder de burgers te krijgen. 

Hopelijk inspireert dit ook weer mensen om iets met hun hond, en in het bijzonder de duitse herder, te ondernemen en eens contact met een vereniging op te nemen en te luisteren wat de mogelijkheden zijn.

Jammer dat er geen publiek bij aanwezig mocht zijn, want dat geeft de wedstrijd en deelnemers extra glans en een boost, met name bij de prijsuitreiking.


Proficiat kringgroep Terneuzen met de geweldige organisatie!!

Winnaar: Ad van Yperen met Erik van Alpauver Haus  95 en 99 ptn. Totaal 194 ptn.

2e: Roland Scholten (BN'er) met Sita van Meerblick     97 en 96 ptn. Totaal 193 ptn.

3e: Dirk Oversteeg met Seetha van het Cranenbos      97 en 95 ptn  Totaal 192 ptn.

Voor overige uitslagen zie https://www.hondensport.com/CWH/Speurhond/UitslagNKSph2021.html

Voor het filmpje van TV Zeeland zie:

https://www.omroepzeeland.nl/media/59251/Op-zoek-naar-de-beste-speurhond-van-het-land

                 

                           -------------------///////////////////////////---------------------

                                 IGP examen bij

             kringgroep Terneuzen


Op 21 november j.l heeft kringgroep "Terneuzen", onder de op dat moment van toepassing zijnde corona maatregelen succesvol een IGP examen georganiseerd.

Het examen zat vol met vier VZH honden, vier IGP-! honden, één IGP-2 hond en drie IGP-3 honden. 

Op één na slaagden allen, dus proficiat!!. 

De uitslagen zijn terug te vinden op www.vdh.nl

                           -------------------///////////////////////////---------------------   

Gecanceld i.v.m. Coronaregels !!!     Algemene Ledenvergadering afdeling Zeeland

        Vrijdag 20 november 2020, aanvang 20:00 uur

                   Kantine kringgroep Terneuzen

                       -------------------///////////////////////////---------------------

Gecanceld i.v.m. Coronaregels !!!    

 Zondag 11 oktober bij kringgroep "TERNEUZEN"

 de clubmatch om "de Grote Prijds van Zeeland"

               alsmede de VDH liefhebbersdag.

                    -------------------///////////////////////////---------------------


        Zondag 6 septemberber organiseerde

                  kringgroep "TERNEUZEN"

      een UV examen.  KM: Anja v/d Meijden

                    11 deelnemers, allen geslaagd.   Proficiat!!!

              -------------------////////////////////////////---------------------


  Het provinciaal bestuur van de afdeling Zeeland

                organiseerde op 30 augustus

   een seminar in de kantine van kgp "Walcheren'.


Onderwerpen: lezing "trainingsprincipes" en workshop "leren kijken".

                        workshop "warming up & cooling down".


Deze seminar werd gegeven door "Fit Dog Program"., aanvang 09:00 uur.

De seminar was zeer leerzaam.

Deelneme was gratis!!

Inlichtingen: Ingrid Schautteet, 0620928277 of info@ingjo.nl                                      

                                                                                                                                               

                          --------------------//////////////////////////////-------------------


                  NAJAARSVERGADERING

   AFDELING ZEELAND!!!


Op zondag 10 november a.s., aanvang 13:30 uur bij kringgroep Terneuzen.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen vanaf 10:00 uur.  Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2018. Over personen zonder VDH lidmaatschap kaart beslist het PB over toelating.

U kunt aanmerkingen en/of opmerkingen op de notulen/verslagen ook al via mail bekend maken,zodat we ze voor de vergadering kunnen aanpassen.


Er zullen speldjes voor langdurig lidmaatschap uitgereikt worden aan de volgende leden:

15 jaar lid => Monique Tanis-Bos, Margreet Martijn, Cornee Polderman en Chris Franse.

25 jaar => Dhr. C.M.J. Dielemans

40 jaar => Cees Adriaansen


Verder zal er nog een bokaal uitgereikt worden in de africhting voor deelname aan het NIAK en twee bokalen in de kynologie voor deelname

aan de Kampioensclubmatch.

Daarnaast zijn er nog twee bijzondere uitreikingen.


                                                     

                                        kringgroep Walcheren

                                                 Clubmatch op 6 oktober a.s.

                                                   Keurmeester: Peter Nefs

                                            Info: www.zie Flyer hiernaast.

                                                     Maximaal 60 honden.  

        Die dag zal er door de keurmeester ook een seminar kynologie gegeven worden!!

          Naast een algemene uitleg zullen de aanwezigen zelf kunnen kiezen uit een aantal  

          onderwerpen.

                               Inschrijven kan via de website van de VDH.


                                          ---------------------////////////////////////////////------------------------


    Aankeuring/liefhebbersdag kringgroep Walcheren


Op zaterdag 18 mei 2019.

Keurmeesters: Peter Nefs en Romy Snijders

Pakwerker: Ruben van der Wouden

Vanaf 13:00 uur de liefhebbersmiddag (Romy Snijders).

Staat open voor de rassen Duitse Herder, Mechelse Herder, Rottweiler, Dobermann en Bouvier.

De onderdelen waar men aan kan deelnemen die middag zijn:

Een kynologische keuring met uitleg door Romy Snijders (is geen officieele keuring).

Een workshop honden massage/fysio door Ronda den Hamer van Eco Energetica.

Een workshop behendigheid.

Een workshop schapenhoeden.

Een workshop aanleg speuren, gehoorzaamheid en pakwerk.

Inschrijfgeld liefhebbersdag € 5,=

De aankeuring vanaf 18:00 uur (Peter Nefs).                                        ---------------------////////////////////////////////------------------------                                        Kringgroep Terneuzen

                                                   UV examen op 12 mei a.s.

                                                    Keurmeester R. van Eck

                                            Info: www.kringgroepterneuzen.nl

                        Deze is helaas door te weinig deelnemers (2 stuks) niet doorgegaan

                                                  Hopelijk volgend jaar wel.                                        ---------------------////////////////////////////////------------------------                                 VOORJAARSVERGADERING

     AFDELING ZEELAND!!!


Op zaterdag 6 april  2019., aanvang 14:00 uur bij kringgroep Walcheren.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen vanaf 10:00 uur.  Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2019. Over personen zonder VDH lidmaatschap kaart beslist het PB over toelating.

U kunt aanmerkingen en/of opmerkingen op de notulen/verslagen ook al via mail bekend maken,zodat we ze voor de vergadering kunnen aanpassen.                                          ---------------------////////////////////////////////------------------------                  NAJAARSVERGADERING

   AFDELING ZEELAND!!!


Op zondag 25 november a.s., aanvang 13:30 uur bij kringgroep Terneuzen.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen vanaf 10:00 uur.  Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2018. Over personen zonder VDH lidmaatschap kaart beslist het PB over toelating.

U kunt aanmerkingen en/of opmerkingen op de notulen/verslagen ook al via mail bekend maken,zodat we ze voor de vergadering kunnen aanpassen.---------------------////////////////////////////////------------------------
15 en 16 september wedstrijd schapen hoeden afdeling Zeeland (regio Zeeuws-Vlaanderen).

Zondag 9 september behendigheid wedstrijd bij kgp Walcheren.

2 en 3 juni 2e Pre bij kgp. Walcheren.

6 mei UV examen kringgroep Terneuzen.  Keurmeester: M. Dhooge


                                                         

---------------------////////////////////////////////------------------------


                           Zaterdag 28 april a.s. organiseerde

                                   kringgroep "Terneuzen" het

     Provinciaal Africhtings Kampioenschap van Zeeland.


Keurmeester: S. Kwak (afd. A, afd. B en afd. C).

Pakwerkers: B. Sluiter (kort), D. Neyman (lang) en J. van Maren (Res.).

Spoorlegger: K. Buijse.

Aanvang 09:00 uur.---------------------////////////////////////////////------------------------

   

                                   VOORJAARSVERGADERING

     AFDELING ZEELAND!!!


Op zaterdag 17 maart a.s., aanvang 14:00 uur bij kringgroep Walcheren.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen vanaf 10:00 uur.  Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2018. Over personen zonder VDH lidmaatschap kaart beslist het PB over toelating.

U kunt aanmerkingen en/of opmerkingen op de notulen/verslagen ook al via mail bekend maken,zodat we ze voor de vergadering kunnen aanpassen.


---------------------////////////////////////////////------------------------


                             Zaterdag 10 maart j.l. organiseerde

                              kgp. Walcheren voor de 2e keer de

            ABC  wedstrijd om de  "Michiel de Ruijter Bokaal".


Aanvang: 08:15 uur.

Keurmeester: M. Dhooge.

Pakwerkers: Jurien de Jong (lang) en Bas Sluiter (kort). Reserve: Dave Schiks.

Wedstrijdleider: Falco Schoemaker

Spoorlegger: Kees de Graaf


Mooi aantal deelnemers voor 1 keurmeester.

Leuke wedstrijd met hoogte en diepte punten voor de geleiders.

Ingeschreven en aanwezig 8 deelnemers IPO-III en2 deelnemers IPO-II, allen uit Zeeland.


IPO-III => 6x geslaagd, waarvan 1x U (293), 3x ZG (273/273/270) en 2x G (259/251) en 2x gezakt.

IPO-II => 2x gezakt..


Winnaar 2e Michiel de Ruyter Bokaal is Ko Dieleman met Drago v.d. Hornhutte met de

punten A-99; B-95; C-99; totaal 293 ptn.


---------------------////////////////////////////////------------------------


Interland Nederland-Belgie bij Kringgroep Walcheren.

Geweldig georganiseerde wedstrijd door kgp. Walcheren die voor de eerste keer in haar bestaan een hoofdevenement orgniseerde. 

Vele vrijwilligers van de vereniging zelf, alsmede van kgp.Terneuzen en kgp. Zuid-Beveland, hebben er voor gezorgd dat het evenement op alle gebied vlekkeloos verliep.

Bijzonder was de enorme media aandacht, zowel vooraf in de kranten, als op de dag zelf, waarbij ook drie filmploegen, RTV Vlissingen, TV Zeeland en Omroep MAX, hun opwachting maakten er behoorlijk wat tijd in staken, zodat een mooie weergave van de duitse herdershond op de Nederlandse TV te zien was.Ook Editie NL vroeg na de wedstrijd om beelden.

Ook deden aan deze wedstrijd twee deelnemers uit Zeeland mee.

Hannes Haak en Ko Dieleman zaten niet in de selectie voor de WUSV, maar daardoor wel in de selectie van de Interland.

Zij behaalden de punten:

Hannes Haak met Rowy van Scalindjo: A-88; B-83; C-93; totaal 264 ptn.

Ko Dieleman met Drago van de Hernhutter: A-84; B-90; C-88; totaal 262 ptn.


                      ---------------------////////////////////////////////------------------------


5 november organiseerde kgp "Terneuzen"  een IPO-examen.

Keurmeester: Toon van Oirschot.

Totaal 8 deelnemers waarvan 1 ander ras.

3x VZH geslaagd.

1x IPO-1 geslaagd (268 ptn).

2x IPO-2 niet geslaagd.

1x IPO-3 niet geslaagd.

1x IPO-3 afd C geslaagd (95 ptn).


                      ----------------------///////////////////////////////------------------------     


28 oktober een IPO-examen bij kgp. "de Westerschelde".

Keurmeester Cees Jaspers


                       --------------------////////////////////////////////------------------------ 


21 en 22 oktober werd een wedstrijd schapenhoeden georganiseerd bij hondenschool Country Dogs

Julianastraat 49 te Heikant.  Info:  Schautteet@zeelandnet.nl

Ingrid Schautteet behaalde met haar drie honden de volgende resultaten:

Angel Sioux van Ingjo, zaterdag HWT behaald en zondag IHT 1 , 2 e plaats , geslaagd met very good (10 deelnemers)

Kitsai van Ingjo, beide dagen IHT 2 gelopen , een 4e en een 3e plaats, beide dagen geslaagd met VG

Fancy van Ingjo, beide dagen IHT 2 gelopen , een 3 e en een 4e plaats , beide dagen geslaagd met VG


                            ----------------------/////////////////////////////////------------------------Proficiat KO !!!!

Op het WK IPO alle rassen op 14-17 september in Rheine (Dtsl.) behaalde Ko de 110e plaats met zijn Drago van de Hornhutte.


Ko behaalde de punten A:85-B:83-C:80 totaal 248 punten


                       --------------------/////////////////////////////------------------


Proficiat Ko en Hannes !!!!

Op het NIAK op 26 en 27 augustus te Apeldoorn behaalde Ko de 9e plaats met zijn Drago van de Hornhutte.

Hannes Haak behaalde hier met zijn Rowy van Scalindjo de 15e plaats.


Ko behaalde de punten A:89-B:84-C:92 totaal 265 punten

Hannes behaalde de punten A:81-B:82-C:92 totaal 255 punten


                        -------------------/////////////////////////////-------------------


Tweede Pre 2018 toegekend aan kringgroep "WALCHEREN"!!!

Deze zal plaatsvinden op 2 en 3 juni.


                                -----------------------///////////////////////////////////-------------------------


Proficiat Pamela!!!

Op de kampioensclubmatch te Roermond op 8 en 9 juli j.l. werd Pamela Schipper met haar hond Jill van Huize Bardusa Nederlandskampioen in de klasse openklasse teven lang stokhaar met een 1e ZG.

Tevens behaalde zij in de puppy klasse lang stokhaar van 9 tot 12 maanden een 4e VB met haar Kate Kitane van Huize Bardusa.                                  ----------------------////////////////////////////////--------------------------Promotie film van Jan van Maren, die geselecteerd is om pakwerk te doen op het korte werk op het WUSV wereldkampioenschap africhting op 4 t/m 8 oktober in het Willem II stadion te Tilburg.                                 ----------------------////////////////////////////////////------------------------


Ko Dieleman kwalificeert zich voor het FCI WK voor

IPO-honden van 14-17 september in Rheine (Dtsl.).

Door 3e te worden op het Nederlands Africhtingskampioenschap voor IPO-honden te Arnhem op 1 en 2 juli j.l. heeft Ko zich gekwalificeerd voor het FCI Wereldkampioenschap                                ----------------------///////////////////////////////////------------------------Proficiat KO !!!!

Op het Nederlandskampioenschap alle rassen voor IPO-honden op 1 en 2 juli j.l. te Arnhem behaalde Ko Dieleman met zijn Drago v.d. Hornhutte de 3e plaats met de punten A-93; B-92; C-92; totaal 277 ptn.


                                     -----------------------//////////////////////////////--------------------------
Universalsieger 2017 te Regau in Oostenrijk van 8 t/m 11 juni.

Proficiat KO !!!!

Ko Dieleman uit Serooskerke heeft met zijn Drago v.d. Hornhutte op de Universalsieger in totaal de 5e plaats, voorwaar een geweldige prestatie.

Ko behaalde op het africhtings gedeelte een 2e plaats met 95-92-95 = 282 ptn.

Op het exterieur gedeelte behaalde Ko een 9e Zeer Goed.

Een optelling van plaatsen bepaald de uiteindelijke rangschikking.

Op de Universalsieger wordt gekeurd op vier onderdelen. Naast het gebruikelijke speuren, gehoorzaamheid en manwerk, telt ook het exterieur mee.  Het gaat er dus om wie de meest complete hond heeft.


                         --------------------//////////////////////----------------------


10 juni organiseerde kringgroep de Westerschelde een IPO examen.

Keurmeester: L. de Clerq.

Totaal 6 deelnemers en 1 afgemeld.

2x VZH geslaagd.

1x IPO-1geslaagd (240 ptn).

2x IPO-3 afd. A geslaagd (93 ptn en 89 ptn).

1x IPO-3 afd A en afd. B geslaagd (91 ptn en 80 ptn).


                                  -----------------------/////////////////////////////--------------------------


Op 28 mei zou kringgroep Terneuzen een jonge hondendag organiseren, maar deze is i.v.m. het geringe aantal inschrijvingen niet doorgegaan en omgezet naar een beoordelingsdag.

Hier hebben zich 33 deelnemers voor aangemeld en deze dag heeft plaats gevonden bij mooi weer en een gezellige sfeer.


                                  -------------------------///////////////////////////--------------------------


Op 14 mei organiseerde kringgroep Walcheren een aankeuring en een liefhebbersdag.

Keurmeesters: J. Lijffijt en P. Nefs.  Pakwerker: Raymon van Eck.


Sinds lange tijd was er weer een aankeuring in de provincie Zeeland en omdat het te verwachten aantal honden slechts een halve dag in beslag zou nemen, is er voor gekozen om er een liefhebbersdag achteraan te organiseren.  Dit was een try-out, maar ook een schot in de roos.

Gesteunt door het schitterende weer en een feestelijk aangekleedde accommodatie, was het een gezellig en fantastisch evenementt.

Voor de aankeuring waren 11 deelnemers gemeld. Dit werd voor de middag afgewerkt en alle elf honden zijn aangeleerd en dus geschikt bevonden voor de fokkerij.

Op voorhand hadden zich ook elf deelnemers gemeld voor de liefhebbersdag en daar zijn er in de loop van de middag nog enkele bij gekomen.

Zij konden deelnemen aan de volgende keuringen/workshops: kynologie, gedrag en gehoorzaamheid, behendigheid, hondenmassage en schapen hoeden.


                          ---------------------////////////////////////////////////-----------------------------


Op 6 mei organiseerde kringgroep Terneuzen een UV examen.

In totaal 9 deelnemers en allen geslaagd, proficiat!!


                           ---------------------///////////////////////////////////------------------------------


                             Op 29 april organiseerde

                         kringgroep Zuid-Beveland het

      Provinciaal Africhtingskampioenschap 2017 van Zeeland.


Mooie wedstrijd met een behoorlijk, voor zeeuwse begrippen, aantal deelnemers.  Drie van buiten de provincie, waarvan er 1 altijd in Zeeland traint en lid is van kgp. Walcheren/Zuid-Beveland.

Dit gegeven tezamen met een mooie dag weer, een behoorlijk aantal toeschouwers en een goed geregeld tijdschema waardoor we om half vier klaar waren, zorgde voor een geweldige sfeer en was er nog ruimschoots tijd om na te praten, ook na de prijsuitreiking. Een sfeer die een evenement als dit verdiend.

De resultaten vielen helaas soms niet goed uit, maar daar tegenover stonden ook weer bijzonder goede resultaten en zo zal de 1 tevreden zijn en de ander niet of wat minder.  Dit hoort nu eenmaal bij de sport.

We kunnen in ieder geval terugkijken op een mooi en geslaagd PAK 2017.


De uitslag is als volgt:

  1e en Kampioen  John Neimeijer met Sabo van Scalindjo   A-95; B-92; C-93; totaal 280 ptn.

  2e Ko Dieleman met Drago v/d Hornhutte                              A-92; B-87; C-97; totaal 276 ptn.

  3e Olga Boer met Leon v/d Clattenburg                                 A-91; B-84; C-95; totaal 270 ptn.

  4e Hannes Haak met Rowy van Scalindjo                              A-96; B-77; C-94; totaal 267 ptn.

  5e Falco Schoemaker met Jago v Haus Sevens                    A-98; B-71; C-96; totaal 265 ptn.

  6e Ashley Jaspers met Ajax van Dit's Huis                            A-90; B-84; C-83; totaal 257 ptn.

  7e Gabriela Moens met Faelan v Gillrather Traum                A-55; B-88; C-70; totaal % ptn.

  8e Tessa v Deukeren met Donder v/d Kromme Elleboog     A-22; B-90; C-88; totaal % ptn.

  9e Gerard de Groot met Jabina Jinx (BM)                              A-92; B-80; C-disq; totaal % ptn.

10e Peter Keizer met Harmin von Badomar                             A-86; B-Disq; C- -; totaal % ptn.

BM Arie Dudok met Faya Casa Colombaia (BM)                     A-93; B-82; C-90; totaal 265 ptn.

BM Frits Pesch met Aras v/d Menheerser Hoeve                    A-80; B-80; C-86; totaal 246 ptn.

--   Monique Scheele met Hasel zu den Drei Hausen (IPO-1) A-56; B-90; C-85; totaal % ptn.


                              ---------------------////////////////////////////////////---------------------------


2 april organiseerde kringgroep Terneuzen een IPO examen.

Keurmeester: A. v.d. Meijden

Totaal 7 deelnemers.

1 x VZH geslaagd.

3 x IPO-3 geslaagd (255 /250 / 249).

1 x IPO-3 gezakt (gedisc. op C).

1 x IPO-3 afd. A geslaagd (81).

1 x IPO-3 afd. C geslaagd (94).

De geslaagden gefeliciteerd en de gezakten, jammer, volgende keer meer succes!!


                                 -----------------------------//////////////////////////////////////-------------------------------


Jan van Maren doet pakwerk op het NIAK 2017 en zit ook nog steeds in de selectie om pakwerk te doen bij het wereldkampioenschap 2017 te Tilburg.

Hij is samen met nog iemand gekozen om daar het korte werk te draaien. Vlak voor de wedstrijd wordt beslist wie draait en wie reserve is.

Hannes Haak zit ook nog steeds in de selectie om als speurlegger te fungeren bij het wereldkampioenschap 2017 te Tilburg.

Ook hij moet een traject doorlopen om in aanmerking te komen om sporen op dit evenement te leggen. Hiervoor is o.a. ook een behoorlijke conditie voor nodig.


                                ------------------------///////////////////////////////////---------------------------Kringgroep Walcheren

organiseerde op zaterdag 11 maart j.l.

voor de eerste keer in haar 45-jarige bestaan

een ABC-wedstrijd om de

"Michiel de Ruyter Bokaal".


Keurmeester: M. Dhooge

Pakwerkers  : Jan van Maren en Edris Fathi, reserve J. de Jong.

Wedstrijdleider: Falco Schoemaker

Spoorlegger : Kees de Graaf


Een geweldige wedstrijd die zijn doelstelling behaald heeft.  Zeker voor herhaling vatbaar.


Mooi aantal deelnemers voor 1 keurmeester en veel toeschouwers.

Ingeschreven 8 deelnemers IPO-III, 3 deelnemers IPO-II en 1 deelnemer IPO-1.

Aanwezig 6 deelnemers IPO-III en 3 deelnemers IPO-II


IPO-III => 5x geslaagd, waarvan 1x U (288), 2x ZG (276/270), 2x G (260/255) en 1x gezakt.

IPO-II => 3x geslaagd waarvan 1x ZG (275) en 2x G (268/262).


Winnaar 1e Michiel de Ruyter Bokaal is John Neimeijer met Sabo van Scalindjo met de

punten A-96; B-95; C-97; totaal 288 ptn.


                               --------------------------///////////////////////////////////---------------------------                 


                 VOORJAARSVERGADERING

   AFDELING ZEELAND!!!


Op zaterdag 18 maart a.s., aanvang 14:00 uur bij kringgroep Terneuzen.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen.  Hiervan zullen delen gefilmd worden waarvan een selectie op de website zal worden geplaatst.  Voor de goede orde, het gaat om duitse herdershonden voor op de website. Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2017. Over personen zonder VDH lidmaatschap (kaart) beslist het PB over toelating.


---------------------////////////////////////////////------------------------


Trainingsdag behendigheid te Hoogerheide


11 maart j.l. is er een trainingsdag in Hoogerheide georganiseerd door de VDH.  Helaas zijn er slechts twee personen van onze afdeling naar toe gegaan.

Het was een trainingsdag voor mensen die behendigheid al kunnen of willen lopen en dit onder naam van de VDH willen doen. Men moet wel lid zijn! Het was een leerzame dag en een ieder die hierover of over deze tak van sport meer wil weten kan met mij contact opnemen.

Linksboven op deze pagina een filmpje over behendigheid.


Met vriendelijke groet,

Oedinne Hinneman

Info : dogshow_handler@hotmail.com


                                                      ---------------------------------////////////////////////////////////////-------------------------------------FCI HWT IHT 1 wedstrijd te Heikant


5 maart j.l. organiseerden we een officiële FCI HWT IHT 1 wedstrijd te Heikant. Ik deed mee met Fancy & Kitsai van Ingjo, beiden het werkhondendiploma behaald in heikant, de Herding Working Test Traditionale  Style op zaterdag.  Op zondag met Kitsai  een VG 55 punen ( vd 75) en met Fancy van Ingjo, een Excellent met 64 punten vd 75 en een mooie 3e plaats behaald.   Ondanks de regenachtige dag een mooi en succesvol weekend.

Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken. De voorzitter van de provincie was ook aanwezig en schenkt dus ook aandacht aan deze tak van sport bedrijven m.n. met betrekking tot een duitse herdershond.


Vriendelijke groet,

Ingrid Schautteet faas

Info: schautteet@zeelandnet.nl


                                ---------------------------/////////////////////////////////---------------------


Seminar bij kringgroep Terneuzen


Kringgroep Terneuzen organiseerde op 18 februari een seminar over het opleiden van pup tot jonge hond en het omgaan met moeilijke honden.

Dhr. Dick Staal heeft dit verzorgd.

Het was en eerste instantie toegankelijk voor KI instructeurs welke hier hun benodigde 30 punten konden behalen. Uiteraard was het verder ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

Onder het genot van koffie, thee, soep en broodjes was het een zeer leerzame en gezellige dag.


                         --------------/////////////////////--------------


                  Kringgroep "de Westerschelde" organiseerde

                                                26-11-2016

                       voor de 28e maal het jaarlijks evenement

                                 CACIT/ABC Wedstrijd 

                           “De Jo PluymenTrofee” 

                 

               Groot aantal deelnemers en veel toeschouwers.

               16 deelnemers IPO-III en 1 deelnemer IPO-II.

                     6x gezakt.

                     8x Goed

                     3x Zeer Goed


                     Hoogste afd. A: W. den Oudsten met 100 ptn..

                     Hoogste afd. B: C. de Bruyn met 97 ptn.

                     Hoogste afd. C: J. Barth en J. Edery, beiden met 96 ptn..

                   

                     Keurmeesters: dhr T v Oirschot / L de Klerck /  J Buggenhout

                     Pakwerkers: K Goetelen & M Verkindere

                     Wedstrijdleiders: H.v.Eijk / N.Nekkebroek

                     Spoorleggers: D. Goossens en H. van Zeebroek.

                                     ======================//////////////////////////////////////////////========================

 

             

22 oktober een IPO-examen bij kgp. "Walcheren".

Keurmeester:  Robbie de Jong.

Totaal 9 deelnemers.

2x IPO-1 gezakt.

5x IPO-1 geslaagd (270 ptn / 230 ptn / 268 ptn / 232 ptn / 280 ptn).

1x IPO-2 geslaagd (276 ptn).

1x IPO-3 geslaagd ( 232 ptn).

Druk bezocht examen.IPO-examen op 16 oktober j.l. bij kgp. "de Westerschelde" .

Keurmeester: Jos Beck

Totaal 6 deelnemers en 1 afgemeld.

1x VZH geslaagd.

1x IPO-2 geslaagd (264 ptn).

1x IPO-3 gezakt.

2x IPO-3 geslaagd (247 ptn / 254 ptn).

1x IPO-3 afd. A geslaagd (84 ptn).

1x IPO-2 afd. C afgemeld ivm blessure.

                                            

Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens op het WUSV Wereldkampioenschap IPO in Duitsland te Meppen op 5 t/m 9 oktober j.l. de volgende punten behaald: A-98, B-70, C-96, totaal 264 punten.

Evenals in Slovenië stond Falco na speuren en manwerk bij de bovenste twee en het zicht op een podium plaats, zoniet op de titel, maar in beide gevallen zorgde een slepende blessure, die Jago het springen over de 1 meter schutting belette, in beide kampioenschappen voor een gehoorzaamheid oefening die we niet van hem gewend zijn en duikelde hij daardoor in het klassement.

Desalniettemin zijn wij toch trots op de geleverde prestaties en hopen wij dat gedurende de winterperiode het probleem kan worden opgelost, zodat hij volgend jaar nogmaals mee kan doen en kan schitteren op het WUSV Wereldkampioenschap IPO in Nederland te Tilburg.

Respect voor de geleverde prestaties, want prestaties als deze zijn zeer zeldzaam.

Nogmaals Falco: proficiat!!!
           PROVINCIALE NAJAARSVERGADERING

                       AFDELING ZEELAND!!!


                                      Op zaterdag 5 november a.s., aanvang 14:30 uur bij kringgroep Walcheren.


Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot trainen.  Hiervan zullen delen gefilmd worden waarvan een selectie op de website zal worden geplaatst.  Voor de goede orde, het gaat om duitse herdershonden voor op de website. Toegang tot de vergadering enkel op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart 2016.

                                                                          --/////////////////////////////////////////--


Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens op het FCI Wereldkampioenschap IPO in Slovenië te Nova Gorica op 14 t/m 18 september de volgende punten behaald: A-96, B-82, C-94, totaal 272 punten.


Zeeuws succes op Bundes Sieger Hauptzuchtschau 2016

Pamela Schipper heeft met haar hond Jill van Huize Bardusa als enige Nederlandse en Nederlands gefokte hond in haar klasse deelgenomen in de Junghundklasse teven LSH op de BSHZS.

Zij heeft SG 25 gelopen onder KM. L. Wischalla.

Ook is Jill Vice-Siegerin NL 2016 Junghundklasse en zij was vorig jaar Vice-Siegerin Puppyklasse 6-9 mnd.

Proficiat Pamela!!


Zeeuws succes op Europese Dogshow in Brussel

Ingrid Schautteet-Faas heeft met haar teefje, Kitsai van Ingjo, op de Europese Dogshow, in Brussel, de titel, European Champion en Benelux Winster gekregen ( 1 U, CAC, CACIB, BOS) en daar zijn wij als Zeeuws lid van de VDH ook wel heel erg trots op.

Proficiat Ingrid!!


Nog deelname op de liefhebbersdag tijdens het NIAK in Apeldoorn.

Angela Mathijssen heeft met haar honden Brenda of Ledra Land, Aiyana Ziva From Kyars Home,

Amaya Brenda From Kyars Home en BemBem Brenda From Kyars Home in Apeldoorn mee gedaan aan de liefhebbersdag en daar een goede uitslag/beschrijving behaald.16 oktober een IPO-examen bij kgp. "de Westerschelde".

Keurmeester Jos Beck.


Proficiat Falco!!!

Falco Schoemaker heeft met zijn Jago von Haus Sevens, in navolging van vorig jaar de 1e plaats, het afgelopen weekend op het NIAK de 4e plaats weten te behalen en daarmee ook voor het tweede achtereenvolgende jaar een plaats in de WUSV ploeg, die onze driekleur te Meppen in Duitsland gaan verdedigen op 6 t/m 9 oktober a.s..

Daarnaast neemt Falco ook deel in de ploeg voor het FCI Wereldkampioenschap IPO die onze driekleur gaan verdedigen in Slovenië te Nova Gorica op 14 t/m 18 september a.s..

Deelnemen aan twee WK's in 1 jaar !!!

Een unieke prestatie die niet vaak voorkomt!!

Wij mogen als provincie geweldig trots zijn op Falco met zijn Jago en wensen hem dan ook veel succes op beide evenementen.


Proficiat Oedine!!!

Oedine Visser-Hinneman heeft met haar hond Vitara de 3e plaats behaald in de startersklasse van het NIBK.  Dit is het Individueel Nederlands Kampioenschap Behendigheid wat tegelijk georganiseerd werd met het NIAK en in hetzelfde stadion.

Voorwaar een mooie prestatie waar we trots op mogen zijn, mede omdat we vanuit Zeeland dus ook in de behendigheid goed mee kunnen.


Proficiat Claudine Eliette!!!

Claudine heeft met haar hond Lilly in Apeldoorn mee gedaan aan de liefhebbersdag en daar een goede uitslag/beschrijving behaald.

Ook deze dag werd bij hetzelfde stadion georganiseerdNaast deze successen mogen we niet vergeten dat er nog een succes lopende is.

Jan van Maren zit nog steeds in de selectie van pakwerkers die zullen gaan fungeren op het WUSV Wereldkampioenschap wat volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd.

Wij wensen ook hem succes in het verdere traject naar de definitieve selectie volgend jaar.


Interland 2017 (Nederland/Belgie) toegekend aan kringgroep "WALCHEREN"!!!


22 oktober een IPO-examen bij kgp. "Walcheren".

Keurmeester Robbie de Jong.


IPO-examen op 18 juni bij kgp. "de Westerschelde" .

"Prachtig" examen met hoge punten.

Totaal7 deelnemers.

2x VZH geslaagd.

2x IPO-1 geslaagd (247 ptn / 290 ptn).

2x IPO-3 geslaagd (270 ptn / 279 ptn).

1x IPO-3 afd. A geslaagd (81 ptn).

1x IPO-3 afd. C geslaagd (91 ptn).Seminar africhting op 25 juni a.s. bij kringgroep "de Westerschelde" door Ronny van den Berghe (4 voudig Belgisch- en Wereldkampioen).

Goed seminar waar men weer de nodige kennis heeft kunnen op doen.

Belangrijk op dergelijke dagen is niet of als je het na doet, je ook wereldkampioen wordt, maar hoe je het implementeert in je dagelijkse training (om wereldkampioen te worden), want elke hond, maar vooral geleider is anders.


22 mei j.l.. IPO-examen bij kgp "Terneuzen".

Keurmeester: Marc Dhooge.

Totaal 6 deelnemers.

2 x VZH geslaagd.

1x IPO 1 gezakt.

1x IPO-2 gezakt.

1x IPO-2 geslaagd.

2x IPO-3 afd. A geslaagd.

1x IPO-3 afd. C geslaagd.

De geslaagden gefeliciteerd en de gezakten, jammer, volgende keer meer succes!!UV-examen bij kringgroep "Terneuzen" op 15 mei.

Keurmeester: Marc Dhooge.

Alle deelnemers zijn geslaagd, proficiat!!

Weersomstandigheden en parcours waren perfect!!Demonstratie tijdens de boerderijfair door kringgroep "Walcheren" te Meliskerke op 6 mei.op boerderij "de koehoorn" .

Website: www.boerderijfair-dekoehoorn.nl.

Geweldige dag.

Drie keer een optreden gedaan van gehoorzaamheid en manwerk.

Veel bekijks en vragen.

De sport is daar goed weergegeven.Provinciaal Africhtings Kampioenschap afdeling Zeeland bij kringgroep "Walcheren" op 30 april j.l..

Kampioen van Zeeland:  Falco Schoemaker met Jago v. Haus Sevens  A-96; B-96; C-97; totaal 289 ptn.

2e plaats:                          Ko Dieleman met Drago v.d. Hornhutte            A-93; B-83; C-94; totaal 270 ptn.

3e plaats:                          Hannes Haak met Rowy v. Scalindjo                A-96; B-83; C-87; totaal 266 ptn.


Winnaar IPO-1                  Olga Boer met Leon v.d. Clattenburg               A-93; B-91; C-95; totaal 279 ptn.

Jill van Huize Bardusa

Kate Kitane van Huize Bardusa

Jill van Huize Bardusa

                       Drago v/d Hornhutte

Oedine Hinneman met Vitara

Kitsai van Ingjo